Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3510 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 21
2 3511 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 530
3 3512 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 6
4 3513 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 68
5 3514 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 36
6 3523 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 2
7 3530 Παροχή ατμού και κλιματισμού 20
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 683 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 683 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 683 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 www.entec.biz
2 B. ZEMEK - Β. ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. www.solarkriti.gr
3 Behnsen Energy ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 CASA VERDE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ www.ivasvillas.gr
5 CRAFT ICE DT ΙΚΕ http://www.craftice.gr
6 CRETA SOLAR SYSTEM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.cretasolarsystem.gr
7 DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.distomoaeliosae.gr
8 DK BIOENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dkbioenergy.gr
9 EAST SUN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.eastsun.gr
10 ECO POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.ecopowerepe.gr
11 ENTEC ΒΙΟΜΑΖΑ ΧΑΡΑΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.entec.biz/biomass_energy_1
12 ENTEC BIOMASS ENERGY FIVE PRIVATE COMPANY www.entec.biz/biomass_energy_5
13 ENTEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪΤΑΝΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.entec.biz/biomass_energy_2
14 FRATI SOLAR ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 GL BIOENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.glbioenergy.gr
16 GREENTRONICS O.E
17 HELLAS PHOTOVOLTAICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.hellasphotovoltaics.gr
18 HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
19 ISLA CRETA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.islacreta.com
20 JONIG ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.jonigenergy.eu
21 KAPA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://k-energy.gr/
22 LIANOS ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.lianosenergy.eu
23 LIVADIA AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.livadiaaeliosae.gr
24 OIKOKAΛΥΨΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://oikokalipsigr.blogspot.gr
25 PLAIN SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA