Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3800 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 1
2 3810 Συλλογή απορριμμάτων 5
3 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 130
4 3812 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 18
5 3820 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 1
6 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 31
7 3822 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 6
8 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 12
9 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 27
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 231 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 231 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 231 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.cretahousesa.eu
4 CRETA RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
6 ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ergokaloudakis.gr
7 G.S.Mondi ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.gstamatakis.gr
8 GOLDEN RAFINERY Ο.Ε.
9 GREENIZON E.E.
10 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medicalwaste.gr
11 MINOAN MARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ minoanmark@hotmail.com
12 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
13 ΑΔΑΜΑΣ ΠΥΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.adamaspyr.gr»
14 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΑΜ. & ΑΛ.ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
16 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.gxmast.gr/anyk-ae
17 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
18 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077873327000
19 ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
20 ΑΦΟΙ ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΟΕ.
21 ΒΑΪΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
22 ΒΙΤΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23 Γ.ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
25 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ www.gregoryscrete.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA