Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 381100 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 8
2 381110 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 17
3 381111 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 10
4 381119 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 7
5 381120 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 9
6 381121 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 47
7 381129 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 6
8 381130 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 4
9 381131 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 3
10 381139 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 4
11 381140 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 2
12 381150 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 3
13 381158 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 1
14 381159 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 1
15 381160 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 2
16 381161 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 6
17 381169 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 7
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 137 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 137 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 137 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.cretahousesa.eu
4 CRETA RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
6 ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ergokaloudakis.gr
7 G.S.Mondi ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.gstamatakis.gr
8 GREENIZON E.E.
9 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medicalwaste.gr
10 MINOAN MARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ minoanmark@hotmail.com
11 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
12 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
14 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077873327000
15 ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
16 ΑΦΟΙ ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΟΕ.
17 ΒΑΪΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18 ΒΙΤΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19 Γ.ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.
21 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ www.gregoryscrete.gr
22 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΦΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
23 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dialynas.com
24 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ergodynami-ae.eu
25 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. http://www.petrakis-oe.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA