Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 6 από 6 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 MINOAN MARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ minoanmark@hotmail.com
2 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
3 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ergodynami-ae.eu
4 ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΡΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
6 ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA