Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 381200 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 5
2 381210 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 2
3 381211 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 1
4 381213 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 1
5 381220 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 1
6 381225 Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων 1
7 381227 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 3
8 381229 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 1
9 381230 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 3
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 18 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 18 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 18 από 18 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
2 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medicalwaste.gr
3 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
4 ΑΜ. & ΑΛ.ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077873327000
6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.edisak.gr
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.kokaliscrap.gr
8 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077882627000
9 ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA