Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 382100 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 6
2 382110 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 5
3 382120 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 6
4 382121 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 5
5 382122 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 1
6 382123 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 2
7 382129 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 4
8 382130 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 1
9 382140 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 31 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 31 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 31 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
5 GREENIZON E.E.
6 MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.medicalwaste.gr
7 V AND L WASTE MANAGEMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://waste-management.gr
8 ΑΜ. & ΑΛ.ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Ο.Ε.
9 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dialynas.com
10 Κ/Ξ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ENVIN S.A
11 ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.katheris.gr
12 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
13 ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
14 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15 ΤΙΕΡΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.tierra.gr
16 Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.fodsabp.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA