Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 383200 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 2
2 383212 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 1
3 383221 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων 2
4 383222 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 8
5 383231 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 1
6 383232 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 1
7 383233 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 2
8 383234 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 1
9 383239 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 9
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 27 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 27 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 27 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.cretahousesa.eu
4 GOLDEN RAFINERY Ο.Ε.
5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.gxmast.gr/anyk-ae
6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.edisak.gr
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.kokaliscrap.gr
8 ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.katheris.gr
9 ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
10 ΚΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077897327000
12 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077882627000
13 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
14 Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.fodsabp.gr
15 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΛΕΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.plektemporiki.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA