Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 383200 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 2
2 383211 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 1
3 383212 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 1
4 383221 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων 3
5 383222 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 8
6 383231 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 1
7 383232 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 1
8 383233 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 2
9 383234 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 1
10 383239 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 10
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 30 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 30 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 30 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2 CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.cretaeco.gr
3 CRETA HOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.cretahousesa.eu
4 GOLDEN RAFINERY Ο.Ε.
5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.gxmast.gr/anyk-ae
6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.edisak.gr
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.kokaliscrap.gr
8 ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.katheris.gr
9 ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
10 ΚΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077897327000
12 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ebeh.gr/web/m077882627000
13 ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14 ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
16 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
17 Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.fodsabp.gr
18 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΛΕΚΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.plektemporiki.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA