Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4300 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1
2 4310 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 1
3 4311 Κατεδαφίσεις 121
4 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 388
5 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 12
6 4320 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 6
7 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 687
8 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 742
9 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 211
10 4330 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
11 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 100
12 4332 Ξυλουργικές εργασίες 443
13 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 265
14 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 207
15 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 92
16 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 40
17 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 548
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3870 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2000 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 2000 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 www.entec.biz
2 2Π ΙΚΕ
3 ACROGONOS OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 ACTOR OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 AHMATI LEDJAN TOY ISMAIL
6 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
7 ALUGRECO - ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.em-liadakis.gr
8 ALUMINART GLASS Ο.Ε.
9 ARCH-T.C.C. ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 BALI BILBIL TOY SHEFQET
12 BANI AGIM TOY VELIKO
13 BETOCON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 BLLOSHMI SPIRO TOY SALI
15 BOOHAKKOU ABDELLAH TOY IBRAHIM
16 BROKSHI KUJTIM ΤΟΥ MARK
17 BUSHGJOKAJ NIKOLIN TOY FRAN
18 BUZI EDMOND TOY FEJZI
19 CAPA PAINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.capapaint.eu
20 CASA VERDE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ www.ivasvillas.gr
21 CHOBANOVA SILVIYA TOY IVANOVA
22 CHRISTAKIS J & F ΙΚΕ
23 CITY TOP LIFT ΟΕ
24 CONCEPT TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.e-concept.gr
25 CRETA BLIND SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY www.cretablind.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA