Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4300 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1
2 4310 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 1
3 4311 Κατεδαφίσεις 120
4 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 382
5 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 12
6 4320 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 6
7 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 683
8 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 736
9 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 208
10 4330 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
11 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 100
12 4332 Ξυλουργικές εργασίες 445
13 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 265
14 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 206
15 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 92
16 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 40
17 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 543
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3846 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2000 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 2000 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 2Π ΙΚΕ
2 ACROGONOS OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3 ACTOR OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 AHMATI LEDJAN TOY ISMAIL
5 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
6 ALUGRECO - ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.em-liadakis.gr
7 ALUMINART GLASS Ο.Ε.
8 ARCH-T.C.C. ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 BALI BILBIL TOY SHEFQET
11 BANI AGIM TOY VELIKO
12 BETOCON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 BLLOSHMI SPIRO TOY SALI
14 BOOHAKKOU ABDELLAH TOY IBRAHIM
15 BROKSHI KUJTIM ΤΟΥ MARK
16 BUSHGJOKAJ NIKOLIN TOY FRAN
17 BUZI EDMOND TOY FEJZI
18 CAPA PAINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.capapaint.eu
19 CASA VERDE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ www.ivasvillas.gr
20 CHOBANOVA SILVIYA TOY IVANOVA
21 CHRISTAKIS J & F ΙΚΕ
22 CITY TOP LIFT ΟΕ
23 CONCEPT TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.e-concept.gr
24 CRETA BLIND SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY www.cretablind.gr
25 CRETA HΟUSES AND CRETE CONSTRUCTION O.E.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA