Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4300 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1
2 4310 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου 1
3 4311 Κατεδαφίσεις 115
4 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 370
5 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 12
6 4320 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 6
7 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 666
8 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 714
9 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 197
10 4330 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
11 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 94
12 4332 Ξυλουργικές εργασίες 415
13 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 238
14 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 193
15 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 88
16 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 40
17 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 524
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3680 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 2000 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 2000 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 2Π ΙΚΕ
2 ACROGONOS OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3 ACTOR OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
4 AHMATI LEDJAN TOY ISMAIL
5 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
6 ALUGRECO - ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.em-liadakis.gr
7 ALUMINART GLASS Ο.Ε.
8 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 BALI BILBIL TOY SHEFQET
10 BANI AGIM TOY VELIKO
11 BETOCON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 BLLOSHMI SPIRO TOY SALI
13 BOOHAKKOU ABDELLAH TOY IBRAHIM
14 BROKSHI KUJTIM ΤΟΥ MARK
15 BUSHGJOKAJ NIKOLIN TOY FRAN
16 BUZI EDMOND TOY FEJZI
17 CAPA PAINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.capapaint.eu
18 CASA VERDE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ www.ivasvillas.gr
19 CHOBANOVA SILVIYA TOY IVANOVA
20 CHRISTAKIS J & F ΙΚΕ
21 CITY TOP LIFT ΟΕ
22 CONCEPT TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.e-concept.gr
23 CRETA BLIND SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY www.cretablind.gr
24 CRETA HΟUSES AND CRETE CONSTRUCTION O.E.
25 CRETA SOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA