Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 7100 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1
2 7110 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 3
3 7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 208
4 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 693
5 7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 65
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 970 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 970 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 970 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
2 ANAX VK CONSULTANCY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 BACKOFFICE CO ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΕ
4 CAN ARCHITECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 CONCEPT TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.e-concept.gr
6 CONCRETE MCGV ΙΚΕ http://www.con-crete.gr
7 CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.constructorsa.gr
8 COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9 CRETA SOLAR SYSTEM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.cretasolarsystem.gr
10 CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
11 DE ART ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Κ Ε www.de-art.gr
12 DELTA ΚΤΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.kteonet.gr
13 DESIGN AND MANAGEMENT CONSTRUCTION COMPANY ΜONOPROSPI P.C.
14 DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.distomoaeliosae.gr
15 EAST SUN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.eastsun.gr
16 EASYPAY GOLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.easypaygold.gr
17 ENCRECON TEXNIKH Ο.Ε.
18 ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ENPRO ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
20 FIVE SENSES CONSULTING ΑΝD DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.5-senses.gr
21 GENESIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ genesisepe.gr
22 GK PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
23 GOLD CHR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
24 GOLDEN ANALYSIS O.E.
25 GOLDEN RAFINERY Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA