Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 8211 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 30
2 8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 148
3 8220 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 2
4 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 182
5 8290 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 1
6 8291 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 43
7 8292 Δραστηριότητες συσκευασίας 64
8 8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 146
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 616 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 616 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 616 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGENCY FOR KEY SUPPLIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aksupplies.weebly.com
2 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
3 ALPHA OMEGA COMMUNICATION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pluspack.gr
4 ATLANTIC LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.atlantic-transport.com/
5 BACKOFFICE CO ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΕ
6 BEAUTYCODΕ EXCLUSIVE WELLNESS SALON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
7 BIOGROUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ http://www.candelli.com
9 CATERLINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.servicespackage.eu
10 COFFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 CRAFT ICE DT ΙΚΕ http://www.craftice.gr
13 CRETA GREEN AGROFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.creteagrofarm.gr
14 CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 CRETAN BEAUTY O.E.
16 CRETAN BLU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
17 CRETANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cretanet-sa.gr
18 CRETATOUR DESTINATION MANAGEMENT COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «www.cretatour.com»
19 CULTURAL PROMO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΕ
20 DIELΕMAN NADINE TOY ERIK
21 DIGITAL LAND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WWW.DIGITALLAND.GR
22 DOGS AND COWS PRIVATE COMPANY
23 DT TRAVEL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dttravelservice.com
24 EMJ PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA