Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 8211 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 28
2 8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 140
3 8220 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 2
4 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 171
5 8290 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 1
6 8291 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 41
7 8292 Δραστηριότητες συσκευασίας 59
8 8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 136
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 578 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 578 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 578 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGENCY FOR KEY SUPPLIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aksupplies.weebly.com
2 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
3 ALPHA OMEGA COMMUNICATION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pluspack.gr
4 ATLANTIC LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.atlantic-transport.com/
5 BACKOFFICE CO ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΕ
6 BEAUTYCODΕ EXCLUSIVE WELLNESS SALON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
7 BIOGROUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ www.candelli.com
9 CATERLINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.servicespackage.eu
10 COFFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 CRAFT ICE DT ΙΚΕ http://www.craftice.gr
13 CRETA GREEN AGROFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.creteagrofarm.gr
14 CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 CRETAN BEAUTY O.E.
16 CRETANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cretanet-sa.gr
17 CRETATOUR DESTINATION MANAGEMENT COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «www.cretatour.com»
18 CULTURAL PROMO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΕ
19 D. T. DELIVERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.dtdelivery.gr
20 DIELΕMAN NADINE TOY ERIK
21 DOGS AND COWS PRIVATE COMPANY
22 DT TRAVEL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dttravelservice.com
23 EMJ PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA