Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 8211 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 25
2 8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 136
3 8220 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 2
4 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 174
5 8290 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 1
6 8291 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 41
7 8292 Δραστηριότητες συσκευασίας 63
8 8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 135
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 577 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 577 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 577 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 AGENCY FOR KEY SUPPLIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aksupplies.weebly.com
2 AKTUS DEVELOPMENT O.E. www.aktus.gr
3 ALPHA OMEGA COMMUNICATION SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.pluspack.gr
4 ATLANTIC LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.atlantic-transport.com/
5 BACKOFFICE CO ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΕ
6 BEAUTYCODΕ EXCLUSIVE WELLNESS SALON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
7 BIOGROUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8 CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ www.candelli.com
9 CATERLINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.servicespackage.eu
10 COFFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
12 CRAFT ICE DT ΙΚΕ http://www.craftice.gr
13 CRETA GREEN AGROFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.creteagrofarm.gr
14 CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 CRETAN BEAUTY O.E.
16 CRETANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.cretanet-sa.gr
17 CRETATOUR DESTINATION MANAGEMENT COMPANY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «www.cretatour.com»
18 D. T. DELIVERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ www.dtdelivery.gr
19 DEAL INSURANCE & REAL ESTATE Ι.Κ.Ε.
20 DIELΕMAN NADINE TOY ERIK
21 DOGS AND COWS PRIVATE COMPANY
22 DT TRAVEL SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.dttravelservice.com
23 EMJ PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ENSER - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.enser.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA