Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 8500 Εκπαίδευση 2
2 8510 Προσχολική εκπαίδευση 16
3 8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 12
4 8530 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1
5 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 14
6 8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9
7 8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 7
8 8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 3
9 8550 Άλλη εκπαίδευση 1
10 8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 63
11 8552 Πολιτιστική εκπαίδευση 102
12 8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 110
13 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 534
14 8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 26
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 900 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 900 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 900 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2 AEROCANDIA AVIATION SERVICES LTD
3 COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 CRETAN ART PRODUCTIONS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 DAVIES STEVEN- JOHN TOY BRIAN
6 DEEP BLUE HORIZON ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 DIPLWMA GR DRIVER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.diplwma.gr
8 DISCOVERY DIVING CENTER ΙΚΕ www.discoverydiving.gr
9 e-SOPHIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 FROGAKIS ANITA-ELKE ΣΥΖ. ΑΔΑΜ ΦΡΟΓΑΚΗ
12 HAWK L.T.D.
13 INFO ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WWW.INFO.GR
14 KAPPA STUDIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.kappastudies.gr/
15 klados security ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 KNG CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.kng-consulting.gr/
17 KOSANKE ZARA TOY AXEL
18 MARE SUD (ΜΑΡΕ ΣΟΥΝΤ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
19 MYCLIMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 NASCIMENTO - FLOROYS ESTHER TOY LUIZ
21 NETMECHANICS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.netmechanics.gr
22 ORIGIN BUSINESS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 POSEIDONAS WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.poseidonworld.gr
24 RENATA ZOLTAN KRIZSAN
25 SCHEFFEN SVEN TOY RALF
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA