Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 3 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 3 από 3 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΓΚΡΕΚΟΤΕΚ ΟΕ
2 Ε. ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
3 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119