Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 8 από 8 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
2 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
3 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
4 ΝΤΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ http://www.fastgrass.gr
5 ΠΙΝΙΡΤΖΗΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
6 ΠΛΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7 ΠΛΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
8 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121