Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΓΙΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SUPER SOUNDIC
Διεύθυνση: ΘΕΡΙΣΣΟΥ 22, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810253813
FAX: 2810253677
e-mail: INFO@SSS.GR
Ιστοσελίδα: www.sss.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων 47433300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο 77291100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων 77291300 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93292101 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 93292200 Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47788911 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά check
2 47433300 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο  
3 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
4 77291300 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων  
5 77291100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
6 93292101 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως  
7 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
8 93292200 Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη  
9 46493100 Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων  
10 46431200 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού βίντεο και DVD  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119