Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Διεύθυνση: ΑΜΑΛΙΑΣ 11, 70400, ΜΟΙΡΕΣ
Δήμος: ΜΟΙΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2892023658
FAX: 2892023658
e-mail: info@koutsakis.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις check
2 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
3 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
4 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
5 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
6 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους  
7 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
8 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
9 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
10 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
11 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
12 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
13 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
14 71112301 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων  
15 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
16 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
17 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
18 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
19 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
20 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
21 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121