Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΒΙ ΠΕΡ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380758
FAX: 2810381738
e-mail: info@agrochemsofcrete.gr
Ιστοσελίδα: www.agrochemsofcrete.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
20200000 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 20157000 Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α. 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α. 20201100 Παραγωγή εντομοκτόνων 20201200 Παραγωγή ζιζανιοκτόνων 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 46751107 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 20200000 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων check
2 20201100 Παραγωγή εντομοκτόνων  
3 20201200 Παραγωγή ζιζανιοκτόνων  
4 20150000 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων  
5 20157000 Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
6 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.  
7 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
8 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
9 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
10 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων  
11 46751107 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
12 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
13 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119