Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INFORMER BUSINESS SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: INFORMER BUSINESS SYSTEMS A.E.
Διεύθυνση: ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 7 7, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810224662-2810240013
FAX: 2811102613
e-mail: apostolakis.lot@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.informer-bs.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 33121602 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 46661003 Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα check
2 47788809 Λιανικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη  
3 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
4 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
5 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
6 33121602 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών  
7 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
8 46661003 Χονδρικό εμπόριο αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών, ταμιακών και παρόμοιων μηχανών, που φέρουν υπολογιστική διάταξη  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121