Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός τίτλος: Δ. ΤΖΕΡΜΠΗΣ ΑΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, MANJAR WISE
Διεύθυνση: Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16Β, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810289989
FAX: 2810289989
e-mail: vasilakistax@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.tzermpis.eu
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43110000 Κατεδαφίσεις 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 52212405 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71113103 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 56101104 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων check
2 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
3 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
5 00020000 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω αδρανοποίησης  
6 43391100 Εργασίες κατασκευών διακόσμησης  
7 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
8 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
9 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
10 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
11 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
12 43110000 Κατεδαφίσεις  
13 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό  
14 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού  
15 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
16 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
17 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
18 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
19 71113103 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης  
20 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
21 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
22 56101104 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως  
23 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
24 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο  
25 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
26 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
27 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
28 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων  
29 52212405 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121