Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: FLOWTECH
Διεύθυνση: ΒΙ ΠΕ ΟΔΟΣ Α 1, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810380866 - 380867-8
FAX: 2810380868
e-mail: nikos@tsagarakispumps.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 28131000 Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V 27123200 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 28131000 Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 33141101 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ) 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 46691511 Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση 46691514 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας, ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691558 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση <= 1000 V 46691559 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση > 1000 V 46691924 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων 46691925 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 55101002 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28131000 Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών
2 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
3 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών  
4 28130000 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών  
5 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών  
6 28131400 Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών  
7 28131000 Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών  
8 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V  
9 27123200 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1.000 V  
10 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού  
11 28291201 Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού  
12 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  
13 36002001 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού  
14 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
15 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
16 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
17 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
18 37001200 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών  
19 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
20 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων  
21 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
22 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
23 33141101 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)  
24 55101002 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο  
25 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
26 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
27 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων  
28 46691511 Χονδρικό εμπόριο γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)  
29 46691924 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων  
30 46691925 Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων  
31 46691513 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση  
32 46691514 Χονδρικό εμπόριο ζευγών γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, άλλων ζευγών γεννήτριας, ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών  
33 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
34 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  
35 46691558 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση <= 1000 V  
36 46691559 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση > 1000 V  
37 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
38 46692008 Χονδρικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων  
39 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα  
40 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα  
41 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA