Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΙΝΩΟΣ 125, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810370410
FAX: 2810317510
e-mail: ktistor@ktistor.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ktistor.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42122001 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
3 41202002 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
4 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
5 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
7 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
8 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
9 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
10 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
11 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
12 42122001 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών  
13 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
14 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
15 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
16 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
17 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
18 42222300 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
19 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
20 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
21 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
22 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
23 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
24 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
25 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
26 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121