Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: HOBBY PRESS
Διεύθυνση: ΤΥΜΠΑΚΙ, 70200, ΤΥΜΠΑΚΙ
Δήμος: ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2892052337
FAX: 089252337
e-mail: hobbypress1@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο βιβλίων Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ) Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 18121401 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)  
4 17231300 Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  
5 47252601 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
6 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών  
7 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
8 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
9 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  
10 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
11 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
12 18121400 Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων  
13 18121500 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων  
14 18111000 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων  
15 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA