Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΙΧΑΗΛ ΗΡ. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΟΕ
Διεύθυνση: ΠΟΜΠΙΑ, 70009, ΠΟΜΠΙΑ
Δήμος: ΜΟΙΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2892041290
FAX: 2892041581
e-mail: xustumix@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 46691558 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση <= 1000 V 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46721334 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42212401 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) check
2 43131000 Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις  
3 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
4 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
5 46692003 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων  
6 46691532 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
7 46691553 Χονδρικό εμπόριο μονωμένων συρμάτων και καλωδίων  
8 46691558 Χονδρικό εμπόριο πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή συσκευές προστασίας, για τάση <= 1000 V  
9 46721334 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119