Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: VARDAGO
Διεύθυνση: ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ, 70001, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ
Δήμος: ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810711845|-|2810256988|-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 23701000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών  
5 46130000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών  
6 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
7 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ)  
8 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
10 23701000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  
11 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
12 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου  
13 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
14 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
15 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών  
16 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121