Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διεύθυνση: ΙΤΑΝΟΥ 30, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810360111|-
FAX: 2810360112|-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης Υπηρεσίες σχεδίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών  
4 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
5 43321002 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων  
6 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
7 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
8 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
9 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
10 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
11 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
12 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
13 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
14 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
15 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
16 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
17 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
18 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
19 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
20 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
21 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121