Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ & ΕΦΕΣΣΟΥ 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810338800 2810342626
FAX: 2810341318
e-mail: mail_info@pancretabank.gr
Ιστοσελίδα: www.pancretabank.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών 64111000 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών 64192000 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών check
2 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
3 64111000 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών  
4 64192000 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
5 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121