Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΜ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜ.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, 70200, ΤΥΜΠΑΚΙ
Δήμος: ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2892051275
FAX: 2892051274
e-mail: srvtax@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.malefitsakis-sa.eu
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως 25112304 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο check
2 43995001 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων  
3 43993000 Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων  
4 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
5 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
6 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
7 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων  
8 25112301 Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως  
9 28251300 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου  
10 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
11 25121001 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  
12 25112304 Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο  
13 70221502 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)  
14 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
15 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121