Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
Διεύθυνση: ΚΑΛΕΣΣΑ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810371560
FAX: 2810371570
e-mail: nstathoglou@mesogeios.gr
Ιστοσελίδα: www.mesogeios.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 86100000 Νοσοκομειακές δραστηριότητες 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 47992101 Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών 47992401 Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό 86101514 Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας 86901200 Υπηρεσίες νοσοκόμου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86100000 Νοσοκομειακές δραστηριότητες check
2 86101514 Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας  
3 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
4 47992401 Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών  
5 47992101 Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών  
6 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
7 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
8 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
9 86901200 Υπηρεσίες νοσοκόμου  
10 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121