Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διακριτικός τίτλος: ΕΔΑΦΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διεύθυνση: ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ, 70004, ΧΟΝΔΡΟΣ
Δήμος: ΒΙΑΝΝΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2895051472
FAX: 0|-
e-mail: npsarologakis74@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 43110000 Κατεδαφίσεις 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49421000 Υπηρεσίες μετακόμισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) check
2 43110000 Κατεδαφίσεις  
3 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
4 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
5 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
6 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
7 49421000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
8 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119