Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διακριτικός τίτλος: HELLENIC VIEWS LJS Real Estate KF
Διεύθυνση: ΚΙΡΚΗΣ 28, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2841032373
e-mail: popifanouraki@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 14120000 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 14190000 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 14193200 Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες 46411328 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτινων ειδών λαϊκής τέχνης 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 14120000 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας check
2 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
3 65120000 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής  
4 14190000 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  
5 14193200 Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες  
6 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
7 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
8 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 46901006 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
10 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)  
11 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων  
12 46411328 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτινων ειδών λαϊκής τέχνης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121