Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διεύθυνση: ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 85, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810256301
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 32201200 Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων 32202000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 47788901 Λιανικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων 47788908 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων 47788909 Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά και χορδών μουσικών οργάνων 95291300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 32201200 Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων check
2 32202000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων  
3 47788901 Λιανικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων  
4 47788908 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων  
5 47788909 Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά και χορδών μουσικών οργάνων  
6 95291300 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119