Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALUGRECO - ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALUGRECO - ΛΙΑΔΑΚΗΣ A.B.E.E.
Διεύθυνση: ΒΙ. ΠΕ. ΤΥΛΙΣΟΥ, 71414, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΤΥΛΙΣΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810823723
FAX: 2810823214
e-mail: liadak@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.em-liadakis.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο 16231100 Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 29202300 Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 46131100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 47524912 Λιανικό εμπόριο αντικολλητών που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξυλείας 47524925 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25121000 Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο check
2 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
3 46131100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας  
4 43321001 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών  
5 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
6 29202300 Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων  
7 16231100 Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο  
8 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
9 47524912 Λιανικό εμπόριο αντικολλητών που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξυλείας  
10 47524925 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα  
11 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
12 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121