Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Διεύθυνση: ΖΕΥΞΙΔΟΣ 17, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2813011377
FAX: 2813011377
e-mail: z_zwgrafakis@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων check
2 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
3 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
4 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
5 42211300 Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων  
6 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
7 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών  
8 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121