Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: BNC
Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3, 71414, ΓΑΖΙ
Δήμος: ΓΑΖΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810263008
FAX: 2810263657
e-mail: gmulakakis@bnc.com.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bnc.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων check
2 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
3 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
4 43291100 Εργασίες μόνωσης  
5 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
6 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
7 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
8 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
9 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
10 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
11 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
12 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
13 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
14 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
15 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
16 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
17 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
18 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
19 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121