Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ 57, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810250850
FAX: 2810250017
e-mail: grechatz@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.decoexperae.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 16000000 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη 16102100 Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια 16221000 Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ 16241100 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων 46711106 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άνθρακα 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 16000000 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής check
2 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
3 16241100 Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο  
4 16221000 Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ  
5 16101001 Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη  
6 16102100 Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια  
7 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
8 46711106 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άνθρακα  
9 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
10 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
11 46382924 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121