Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΚΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Διεύθυνση: ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 54, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810370410
FAX: 2810317510
e-mail: progress@progressfinance.gr
Ιστοσελίδα: www.skalaenergias.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Εργασίες σκυροδέματος Εργασίες ικριωμάτων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Εργασίες επιχωματώσεων Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
4 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
5 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
6 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
7 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
8 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
9 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
10 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
11 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
12 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
13 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
14 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
15 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
16 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
17 91041200 Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας  
18 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121