Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ 9A, 71601, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810398000|-|2810398100|-|2810398150
FAX: 2810398015|-
e-mail: info@neakriti.gr
Ιστοσελίδα: www.neakriti.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος 18200000 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 18201000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης 18202000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής 58130000 Έκδοση εφημερίδων 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 58133000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων 85320000 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων check
2 18200000 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων  
3 58133000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες  
4 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
5 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
6 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
7 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
8 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων  
9 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
10 85320000 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
11 18202000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής  
12 18201000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης  
13 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
14 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
15 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
16 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος  
17 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119