Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΥΝΑΒΟΙ, 70100, ΑΡΧΑΝΕΣ
Δήμος: ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810743500
FAX: 2810743501
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43110000 Κατεδαφίσεις 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά check
2 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
3 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών  
4 43291100 Εργασίες μόνωσης  
5 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
6 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
7 43110000 Κατεδαφίσεις  
8 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
9 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
10 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121