Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗ 7, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810321058
FAX: 2810321063
e-mail: info@sixronospiti.gr
Ιστοσελίδα: http://www.sixronospiti.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731802 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων 46731802 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α. 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α. 47545409 Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ) 47545409 Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ) 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 47595506 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά 47595506 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό 47595612 Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών 47595612 Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 47595825 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη 47595825 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη 52100000 Αποθήκευση 52100000 Αποθήκευση 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
5 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
6 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
7 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
8 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
9 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
10 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
11 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
12 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
13 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
14 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
15 43291100 Εργασίες μόνωσης  
16 43291100 Εργασίες μόνωσης  
17 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
18 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
19 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
20 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
21 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
22 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
23 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
24 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
25 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
26 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
27 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
28 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
29 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
30 47595512 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
31 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.  
32 47545408 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.  
33 47545409 Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)  
34 47545409 Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)  
35 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
36 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
37 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
38 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
39 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
40 47545416 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
41 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
42 47595815 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων  
43 47595506 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά  
44 47595506 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά  
45 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό  
46 47595517 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό  
47 47595825 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη  
48 47595825 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη  
49 47595612 Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών  
50 47595612 Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών  
51 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
52 43291904 Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  
53 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
54 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
55 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
56 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
57 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
58 46492302 Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου  
59 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
60 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
61 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
62 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
63 46691931 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και μερών τους  
64 46731802 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων  
65 46731802 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων  
66 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
67 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
68 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
69 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
70 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
71 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
72 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
73 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
74 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
75 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  
76 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
77 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119