Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: ΡΟΛΕΝ 14, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810390655|-
FAX: 2810390655|-
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων Υπηρεσίες μισθολογίου Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών Υπηρεσίες συμβούλου σε θ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία check
2 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
3 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
4 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
5 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
6 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
7 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
8 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
9 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
10 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
11 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου  
12 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
13 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
14 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
15 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
16 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
17 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
18 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
19 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
20 69203200 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
21 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
22 70221507 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας  
23 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
24 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
25 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
26 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121