Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
Διεύθυνση: ΣΙΝΔΩΝΙΑ - ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ, 70004, ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑ
Δήμος: ΒΙΑΝΝΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2895061240, 2810213418
e-mail: halkiagm@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999007 Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) check
2 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
3 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
4 43121101 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών  
5 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119