Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΤΡΟΥΛΟΣ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810371321
FAX: 2810371322
e-mail: info@dialynas.com
Ιστοσελίδα: www.dialynas.com
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691905 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71201103 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43221102 Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών check
2 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V  
3 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
4 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
5 71201103 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών  
6 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
7 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
8 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
9 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
10 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
11 71201108 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων  
12 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος  
13 46691905 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις  
14 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
15 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121