Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EUROBUILD ENERGY Α.Ε.
Διεύθυνση: ΒΙΚΕΛΑ 15, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2102756007
FAX: 2102752094
e-mail: info@technerga.gr
Ιστοσελίδα: www.eurobuild.isologismos.biz
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41000000 Κατασκευές κτιρίων 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 43994000 Εργασίες σκυροδέματος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων check
2 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
3 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
4 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
5 41000000 Κατασκευές κτιρίων  
6 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
7 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
8 23631000 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
9 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
10 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
11 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
12 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
13 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121