Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Διακριτικός τίτλος: MASTER CLEAN
Διεύθυνση: ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 77, 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810230646
FAX: 2810323165
e-mail: masterclean10@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 43341000 Εργασίες χρωματισμών 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων check
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
4 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
5 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
8 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
9 96011901 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών  
10 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
11 01611012 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων  
12 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121