Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α & Μ ΧΟΥΜΕΡΙΑΝΟΣ Ομόρρυθμη Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΧΟΥΜΕΡΙΑΝΟΣ
Διεύθυνση: ΜΑΛΑΔΕΣ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810881312|-
e-mail: vasomarm@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 10711200 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 10822000 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 25210000 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 25211200 Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης 25211300 Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 27512000 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών π.δ.κ.α. 27521000 Κατασκευή οικιακού εξοπλισμού μαγειρέματος και θέρμανσης, μη ηλεκτρικού 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων 47240000 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο check
2 27512000 Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών π.δ.κ.α.  
3 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
4 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
5 25211200 Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης  
6 25211300 Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
7 27521000 Κατασκευή οικιακού εξοπλισμού μαγειρέματος και θέρμανσης, μη ηλεκτρικού  
8 25210000 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
9 47524503 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση  
10 47524715 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
11 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
12 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
13 47240000 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 10711200 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  
15 10822000 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής  
16 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
17 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
18 33111301 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων  
19 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121