Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Μ ΚΑΤΡΑΚΗ-ΦΟΙΝΙΚΙΑ 193, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810251416-,2810264840,-2810382260
FAX: 2810264589
e-mail: info@katheris.gr
Ιστοσελίδα: www.katheris.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 17100000 Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 24500000 Χύτευση μετάλλων 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 17100000 Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού check
2 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
3 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
4 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
5 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
6 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
7 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
10 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
11 46770000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
12 24500000 Χύτευση μετάλλων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121