Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ADM FIRE & SAFETY SYSTEMS
Διεύθυνση: ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 45, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810288377
FAX: 2810288383
e-mail: info@adm-fire.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 26305000 Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών 26306000 Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας check
2 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
3 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
4 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
5 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
6 26305000 Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών  
7 26306000 Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών  
8 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
9 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
10 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
11 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
12 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
13 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
14 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
15 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
16 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
17 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
18 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)  
19 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
20 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
21 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
22 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
23 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
24 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
25 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
26 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121