Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ADM FIRE & SAFETY SYSTEMS
Διεύθυνση: ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 45, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810288377
FAX: 2810288383
e-mail: info@adm-fire.gr
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 25300000 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 26306000 Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών) 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων 52100000 Αποθήκευση 52100000 Αποθήκευση 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων
2 52100000 Αποθήκευση  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
5 43221101 Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)  
6 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
7 43221105 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)  
8 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
9 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
10 25300000 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση  
11 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  
12 26306000 Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών  
13 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
14 47788818 Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
15 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
16 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
17 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
18 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
19 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
20 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
21 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
22 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
23 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
24 84251100 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)  
25 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
26 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
27 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
28 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
29 80201002 Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού  
30 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
31 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών  
32 46691981 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων  
33 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  
34 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA