Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EUROPALIFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διακριτικός τίτλος: EUROPALIFT Α.Ε
Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑΚΗ 27, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810370881
FAX: 2810370882
e-mail: EUROLIFT@OTENET.GR
Ιστοσελίδα: www.eurolift.com.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43291902 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43291903 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 46691304 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47788804 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων 52100000 Αποθήκευση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43291902 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 46141314 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
4 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
5 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
6 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
7 28221900 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
8 47788804 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
9 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
10 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
11 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
12 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
13 43291903 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  
14 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
15 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
16 46691304 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
17 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121