Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SOFTCON
Διεύθυνση: 1ΧΙΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810330101
FAX: 2810330103
e-mail: info@softcon.gr
Ιστοσελίδα: http://www.softcon.gr
Νομική μορφή: ΟΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 28231000 Κατασκευή γραφομηχανών, μηχανών επεξεργασίας κειμένου και αριθμομηχανών 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 33202100 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 28232400 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων γραφομηχανών και αριθμομηχανών 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46661007 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών γραφείου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών check
2 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
3 28231000 Κατασκευή γραφομηχανών, μηχανών επεξεργασίας κειμένου και αριθμομηχανών  
4 28232400 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων γραφομηχανών και αριθμομηχανών  
5 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού  
6 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
7 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
8 33202100 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών  
9 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
10 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
11 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
12 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
13 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
14 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
15 33121603 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών  
16 33121604 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων  
17 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
18 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου  
19 46511003 Χονδρικό εμπόριο δισκετών, μαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
20 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
21 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
22 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
23 46661007 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών γραφείου  
24 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
25 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119