Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΑΝΝΟΥ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ, 70004, ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ
Δήμος: ΒΙΑΝΝΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2895022376|-
e-mail: kendristakis.manolis@gmail.com
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524713 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47767801 Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 47767810 Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών 47767816 Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47767805 Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες check
2 47767801 Λιανικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
3 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
4 47524713 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία  
5 47767810 Λιανικό εμπόριο καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
6 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
7 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
8 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
9 47767816 Λιανικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
10 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
11 46751104 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων  
12 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών  
13 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121